โครงการอบรม "การเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก" ลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันนี้ - 1 ก.ย. 66 

        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม "การเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก" ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็กพระศรีนครินทร์ฯ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

        ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันนี้ - 1 กันยายน 2566 >>คลิก<<

        สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณอรพิน   ประเสริฐจินดา โทร. 02 419 5830-1