พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตน ให้แก่บัณฑิตแพทย์ รุ่น 125

งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอเชิญบัณฑิตแพทย์ศิริราช รุ่น 125 ที่สำเร็จการศึกษาปี 2562 เข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตน  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 

          12.30 – 13.15 น.     -  บัณฑิตแพทย์ ลงทะเบียน และเข้านั่งประจำที่
          13.15 – 13.30 น.     -  ซักซ้อมบัณฑิตในการเข้ารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตน
                                             คณาจารย์ (สวมชุดครุยวิทยฐานะ) เข้าในห้องประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน
                                             ในการปฏิญาณตน
          13.30 น.                   - เริ่มพิธีการ
                                          -  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา กล่าวรายงาน
                                          -  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับใบอนุญาต
                                             ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากคณบดี
                                          -  บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
                                          -  คณบดีให้โอวาท และให้พร
                                          -  กิจกรรมแสดงความยินดีจากนักศึกษาแพทย์ปีที่ 3  (รุ่น 129)
                                          -  เพลงสรรเสริญพระบารมี
                                          -  คณบดี คณาจารย์ และบัณฑิตถ่ายรูปร่วมกัน
                                           -  เสร็จพิธีสอบถาม