ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการรู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช ครั้งที่ 6 "ไขปัญหา...คาถาพิชิตมะเร็งเต้านม"

กลุ่มะเร็งเต้านม สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการรู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช ครั้งที่ 6 "ไขปัญหา...คาถาพิชิตมะเร็งเต้านม"  ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.  ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช (สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณดลยา ดาราชาติ, คุณพิมพกาญจน เทพกัน และคุณศิริพร ทิมประเสริฐ 
โทร : 02 419 4471-2 (วันและเวลาราชการ)