22 พ.ย. 55 เวลา 14.00 น.
แถลงข่าวผลการตัดสิน
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน  “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2555   ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล ในฐานะรองประธานมูลนิธิฯ กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิ นายมนัสวี   ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555 และ ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ  ชี้แจงเหตุผลในการคัดเลือกผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัล พร้อมเอกอัครราชทูตหรือผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศที่มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2555 ร่วมกล่าวต่อแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน