เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หรือคอร์สเจริญสติศิริราช (Siriraj Mindfulness Meditation Course) รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 26 เม.ย. 67

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หรือคอร์สเจริญสติศิริราช (Siriraj Mindfulness Meditation Course) ครั้งที่ 42" ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 (3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช จ.นครปฐม

** เข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

**บุคลากรที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1yPUd0tG5xQ5VVqkDttuUvlZFPjdGtRs4?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 (ฝั่งริมน้ำ) โทร. 02 419 9435
 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด