ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ครั้งที่ 13" รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 30 มิ.ย.66

        ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม "โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับพระภาวนาเขมคุณ วิ.  (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ครั้งที่ 13"  ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2566 ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        เปิดรับสมัครรวมจำนวน 80 คน ดังนี้
          - บุคลากรศิริราช รวมจำนวน 50 คน
          - บุคลากรสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล รวมจำนวน 10 คน
          - อดีตบุคลากรศิริราช รวมจำนวน 20 คน
         ผู้สนใจรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก>> https://drive.google.com/file/d/1XBHYkuhYlNhcv3r4i5RMus6twad9gv3g/view?fbclid=IwAR2-4RwEmntr5v9kj9to7LADR_8X-sLVg36b9w9OQ8qsZGTimPN3m1EMl2M&pli=1
***ในกรณีผู้ใช้วันลาไปเอง/ บุคคลที่ไม่ใช่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/ อดีตบุคลากรศิริราช ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 2,000 บาท
***บุคลากรที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และไม่เสียค่าใช้จ่าย
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 (ฝั่งริมน้ำ) โทร. 02 419 9435