ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 105 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช “The Way of the Future”

        ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรทางการเเพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ 105 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช “The Way of the Future” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานวิจัยเเละวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 0 2419 8760, E-mail : surgeryannualmeeting@gmail.com

        >>คลิกลงทะเบียน<<