ขอเชิญร่วมงาน Art Exhibition for Siriraj Surgery Ep.1

ศิริราชจัดงาน Art Exhibition for Siriraj Surgery Ep.1

เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาวงการศัลยแพทย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช และครบ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดงาน Art Exhibition for Siriraj Surgery Ep.1 (ศัลย์สร้างศิลป์ ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 15 - 25 มีนาคม 2565 ณ RCB Artery ชั้น 1 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค๊อก โดยนำรายได้ทั้งหมดมอบให้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาวงการศัลยแพทย์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน จากนั้น เวลา 14.30 น. เสวนา “ศิลปะกับศัลยศาสตร์” โดย ผศ.นพ.มนตรี  กิจมณี และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์

ภายในงานพบกับ นิทรรศการผลงานศิลปกรรมและประติมากรรม ซึ่งเป็นการรวมตัวของศิลปินหลากหลายแนว Impressionist  Abstract  Pop  Art โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินระดับนานาชาติ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี      จิตรกรวาดภาพ portrait ฝีมือเยี่ยม ศิลปิน BENZILLA, 2CHOEY, KARMS และนพวงษ์ เบ้าทอง ผู้สร้างผลงานจิตรกรรมพุทธประวัติพื้นบ้าน เทคนิค:สีฝุ่นบนเปลือกไข่ผสมยางรัก อิทธิพล พัฒรชนม์ ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ก้องศักดิ์ พูนผลวัฒนาภรณ์ ศิลปินอิสระผู้รังสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค:บรอนซ์ เป็นต้น ซึ่งต่างพร้อมใจกันบริจาคผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์และเป็นผลงานชิ้นพิเศษที่จัดทำขึ้นในงานนี้โดยเฉพาะ  และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในงานศิลปะได้ชื่นชมและร่วมประมูลผลงานศิลปะ รายได้ทั้งหมดมอบให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาวงการศัลยแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2419 8025 (ณัฐธยาน์), 0 2419 8019 (สิริรัตน์)