ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา "อาจาริยบูชา 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ"

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา "อาจาริยบูชา 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ" (พร้อมกันทั่วไทย ทั่วโลก) ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 090-990-5156