ออกอากาศ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
บทคัดย่อ:

        โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุดชนิดหนึ่งในเพศชายไทย และพบว่ามีสถิติที่เพิ่มมากขึ้น อะไรคือปัจจัยเสี่ยง ป้องกันได้อย่างไร อ.นพ.ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ มาอธิบายเกี่ยวกับโรคนี้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช