รายการโทรทัศน์ปี  :   2565   2564   2563   2562   2561   2560   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551   2550   2549   2548  
เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง "ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคไต"  
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง "คำแนะนำการใช้ยา"  
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง "การป้องกันไวรัส HPV"  
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง "มารู้จักโซเดียมกัน"  
     
เดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เรื่อง "COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน"  
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เรื่อง "ฝุ่น PM2.5 มาอีกแล้ว"  
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เรื่อง "ความเข้าใจในอาหารเสริม"  
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เรื่อง "เลี้ยงลูกอย่างไร ในยุคดิจิทัล"  
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เรื่อง "คนไทยแข็งแรง สุขภาพดีไปด้วยกัน"