ออกอากาศ : วันที่ 7 มิถุนายน 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
บทคัดย่อ: ข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก หรือในชื่อใหม่ว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้สร้างความตื่นตระหนกหลายคน     กลัวการติดเชื้อ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มาทำความรู้จักโรคนี้กัน ศ.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล ภาควิชาจุลชีววิทยา  อธิบายว่า โรคนี้มีสาเหตุเกิดจาก เชื้อไวรัสชนิด A สายพันธุ์ H1N1  ที่มีสารพันธุกรรมของไวรัสคน หมู และนกผสมกัน ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสในตัวคน ซึ่งมีหลายคนกลัวว่าหากบริโภคหมู จะทำให้เกิดเป็นโรคนี้ขึ้นซึ่งไม่เป็นความจริง  โรคนี้มีการแพร่ติดต่อเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเชื้อจะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย  เมื่อผู้ป่วยไอหรือจามรดกัน เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา โดยมีระยะฟักตัว 72 ชั่วโมง   ลักษณะอาการ จะคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูง ปวดเมื่อยร่างกาย  ไอ  มีน้ำมูก ซึ่งถ้ามีอาการลักษณะนี้ ขอให้มาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษา ซึ่งโรคนี้มีความแตกต่างจากไข้หวัดนก  ถ้าเป็นไข้หวัดนก  เชื้อจะกระจายไปทุกระบบของร่างกาย ส่วนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  จะเกิดเฉพาะระบบทางเดินหายใจ  ทำให้อาการรุนแรงน้อยกว่า และอัตราการเสียชีวิตก็ยังน้อยกว่าไข้หวัดนกด้วย  เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009  ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ฉะนั้นในตัวคนจึงยังไม่มีภูมิต้านทานโรคนี้  เมื่อเกิดโรคขึ้น จึงมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  ซึ่งหากค้นพบผู้ป่วยได้เร็ว แยกผู้ป่วยไม่ให้เชื้อกระจาย สวมหน้ากากอนามัยและให้ยาทามิฟลูภายใน 48 ชั่วโมง จะสามารถช่วยชีวิตได้  สำหรับวัคซีนนั้น คงต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการพัฒนาและนำวัคซีนที่ได้มาใช้แก่ผู้ป่วยในวงกว้าง การป้องกันทำได้คือ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ในที่สาธารณะ  และหลีกเลี่ยงการพบปะเข้าไปในที่ ๆ  มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช