ออกอากาศ : วันที่ 10 มีนาคม 2567  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: โรคต้อหิน ที่ต้องรักษา
บทคัดย่อ:

       เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก รศ. พญ.ดารินทร์ สากิยลักษณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหิน เพื่อให้ท่านผู้ชมรายการมีความรู้และรู้เท่าทันโรคต้อหิน เพราะโรคนี้มักไม่ค่อยแสดงอาการ กว่าจะรู้อาจทำให้การรักษาไม่ทันท่วงทีและส่งผลให้ตาบอดได้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช