ออกอากาศ : วันที่ 3 มีนาคม 2567  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ชีวิตปลอดภัยห่างไกลเบาหวาน
บทคัดย่อ:
        จากสถิติในประเทศไทย ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อีกมากมาย รศ. นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาบอกว่า ทำอย่างไรให้ชีวิตปลอดภัยและห่างไกลเบาหวาน

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช