ออกอากาศ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
บทคัดย่อ:

        โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก เป็นความผิดปกติที่ต้องรู้ทัน อ. นพ.ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช