ออกอากาศ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เล็บเท้าผิดรูปจากการกระทบกระแทก
บทคัดย่อ:

        เล็บเท้ามักจะเป็นส่วนที่ถูกละเลย แต่เมื่อผิดปกติมักทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจผิดอยู่เสมอ โดยเฉพาะเล็บเท้าผิดรูปจากการกระทบกระแทก รศ. นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช ภาควิชาตจวิทยา จะมาอธิบายเกี่ยวกับเล็บเท้าผิดรูปจากการกระทบกระแทก เพื่อจะได้สังเกตความผิดปกติและดูแลเล็บเท้าได้อย่างทันท่วงที

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช