ออกอากาศ : วันที่ 29 เมษายน 2550  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: อย่ากลัว หากเบาหวานขึ้นตา
บทคัดย่อ:

   ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานก็คือ การเปลี่ยนแปลงของจอประสาทตา  ซึ่งปัญหานี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะสามารถรักษาได้ รศ.นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช ภาควิชาจักษุวิทยา อธิบายว่า โรคเบาหวานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อาการที่พบ คือ ปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำ น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย นอกจากนี้ ยังอาจเกิดโรคแทรกซ้อนด้วย เช่น ไตวาย โรคหัวใจ ประสาทเปลี่ยนแปลงจากเบาหวาน ทำให้มีปลายมือ ปลายเท้า เท้าเป็นแผล และจอประสาทตาเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจทำให้ตาบอดได้ หากไม่ได้รับการรักษา ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานกว่าครึ่งหนึ่งมักไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรค เมื่อป่วยนานหลาย ๆ ปี เส้นเลือด ฝอยทั่วร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ที่ผนังหลอดเลือดในจอประสาทตาจะเกิดการผิดปกติ มีเม็ดเลือด และน้ำเหลือง ไขมัน ซึมออกมาในจอประสาทตาทำให้จอประสาทตาบวม ขาดออกซิเจน เมื่อเป็นเช่นนี้นาน ๆ จะเกิดเส้นเลือดงอกใหม่ เกิดเลือดออก น้ำวุ้น ตาขุ่นมัว หากเป็นนานขึ้นจะพบเส้นเลือดผิดปกติและเกิดเยื่อพังผืดขึ้นที่จอประสาทตา เยื่อพังผืดเหล่านี้จะรั้งให้จอประสาทตาลอก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ตาบอด เราเรียกโรคแทรกซ้อนที่เกิดที่จอประสาทตาในตาของผู้ป่วยเบาหวานว่า “เบาหวานขึ้นตา" เมื่อแพทย์พบว่ามีเส้นเลือดผิดปกติ จะใช้แสงเลเซอร์รักษาจี้ไปยังประสาทตาเพื่อทำให้เส้นเลือดฝ่อ เป็นการหยุดการเปลี่ยนแปลงของโรค ปัจจุบันมี การประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาในระบบดิจิตอล  แพทย์สามารถถ่ายภาพจอประสาทตาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่จอประสาทตา และบันทึกภาพออกมาได้ทันที ช่วยในการเก็บข้อมูลและช่วยในการพิจารณาตัดสินให้การรักษาได้ทันที สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานคือ การควบคุมโรคเบาหวาน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และมาพบจักษุแพทย์เป็นระยะ ๆ จะช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนทางตาได้ตั้งแต่เริ่มแรก

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช