ออกอากาศ : วันที่ 7 มกราคม 2567  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ฝุ่นละออง PM2.5
บทคัดย่อ:

การกลับมาของฝุ่นละออง PM2.5 สร้างผลกระทบต่อสุขภาพไม่มากก็น้อย รศ. นพ.นิธิพัฒน์  เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ไปด้วยกัน 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช