ออกอากาศ : วันที่ 26 มีนาคม 2566  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นด้วยเครื่อง AED
บทคัดย่อ:

        ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้น นายเเพทย์วศิน ปานสิริ ธนาโชติ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง AED ว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร และมีขั้นตอนการใช้อย่างไร พร้อมทั้งข้อควรระวังในการใช้เครื่อง AED

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช