ออกอากาศ : วันที่ 12 มีนาคม 2566  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: โปรตีนรั่วในปัสสาวะ สาเหตุโรคไตอักเสบ
บทคัดย่อ:
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทยหญิงรัตนา ชวนะสุนทรพจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และสามารถสังเกตอย่างไรว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ พร้อมทั้งวิธีป้องกัน

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช