ออกอากาศ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ป้องกันเบาหวานขึ้นตา
บทคัดย่อ:

        สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานต้องดูแลตัวเองให้ดี หากเบาหวานขึ้นตาอาจเป็นอันตรายได้ รองศาสตราจารย์ นายเเพทย์สุภเลิศ ประคุณหังสิต ภาควิชาจักษุวิทยา จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานขึ้นตาว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และจะสังเกตุได้อย่างไรว่าเบาหวานขึ้นตา พร้อมทั้งวิธีป้องกันไม่ให้เบาหวานขึ้นตา

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช