ออกอากาศ : วันที่ 22 มกราคม 2566  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: อากาศหนาว ระวังปอดอักเสบ
บทคัดย่อ:

        ในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นต้องระวังปอดอักเสบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เเพทย์หญิงกฤติกา ธีระพันธ์เจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับปอดอักเสบ เพื่อจะได้ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช