ออกอากาศ : วันที่ 18 มีนาคม 2550  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การรักษาหลอดเลือดแดงตีบตัน/โป่งพอง
บทคัดย่อ:      จากสภาวการณ์ปัจจุบัน การดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง การรับประทาน     อาหารที่ไม่เหมาะสม พักผ่อนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะความเครียด ล้วนเป็น     ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันหรือโป่งพอง อ.นพ.ชุมพล      ว่องวานิช  ภาควิชาศัลยศาสตร์ อธิบายว่า   ภาวะหลอดเลือดแดงตีบ     ตันหรือโป่งพองสามารถรักษาได้ทั้งการใช้ยาและการผ่าตัด ข้อดีของการ     รักษาด้วยวิธีผ่าตัด คือ เป็นการรักษาโดยตรงและเห็นผลการรักษาทันที     แต่อาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ เพื่อลดความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด     ขนาดใหญ่ และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จึงนำเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อ     รักษาโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน/โป่งพอง ด้วยการเจาะรูผ่านทางผิวหนัง      แพทย์จะสอดลวด สายสวนและอุปกรณ์ที่ใช้รักษาผ่านทางรูที่เจาะผ่าน     ทางผิวหนังหรือผ่านทางแผลผ่าตัดขนาดเล็กที่ขาหนีบหรือต้นแขน 
      ในกรณีที่หลอดเลือดแดงตีบตัน จะใช้บอลลูนถ่างขยาย เพื่อทำให้     ขนาดรูของหลอดเลือดแดงนั้นกว้างขึ้น ช่วยเพิ่มเลือดที่ไปเลี้ยงปลายมือ     ปลายเท้าที่ขาดเลือด การรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาล     เพียงครึ่งวันหรือหนึ่งคืน ส่วนการรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพอง แพทย์จะ     สอดท่อขดลวดค้ำยันที่มีผนังหลอดเลือดเทียมหุ้มอยู่ให้วางอยู่กลางหลอด     เลือดแดงที่โป่งพอง เพื่อให้เป็นทางผ่านของกระแสเลือด อีกทั้งป้องกัน     ไม่ให้เลือดจากหลอดเลือดแดงปกติไหลเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่โป่งพอง      ป้องกันการแตกของหลอดเลือดแดงดังกล่าว ผู้ป่วยจะพักรักษาตัวในหอ     อภิบาลเพียง 1 วัน และในโรงพยาบาลอีก 2-3 วัน  หลังการรักษา ผู้ป่วย     จะต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด  ติดตามการรักษาจาก     แพทย์อย่างต่อเนื่องและรีบรักษาโรคติดเชื้อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อ     ป้องกันการติดเชื้อเข้ากระแสโลหิต  แล้วก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ขดลวดค้ำ     ยันหรือผนังหลอดเลือดเทียมที่ถูกใส่ไว้ในตัวผู้ป่วย 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช