ออกอากาศ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: หูตึง ในผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ:

        ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการได้ยิน โดยเฉพาะอาการหูตึง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวัจนา อธิภาส ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการหูตึงว่าเกิดจากอะไร สังเกตตัวเองได้อย่างไรว่าเริ่มมีอาการหูตึง และจะมีวิธีการสื่อสารกับผู้สูงอายุที่มีอาการหูตึงอย่างไร พร้อมทั้งการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหูตึง

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช