ออกอากาศ : วันที่ 11 มีนาคม 2550  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เชื้อโรคตัวร้ายในที่สาธารณะ
บทคัดย่อ:

     นอกเหนือจากมลพิษจากฝุ่นควันต่าง ๆ ที่เราต้องเผชิญเมื่อออก     นอกบ้านแล้ว ยังมีเชื้อโรคที่มองไม่เห็นอีกมากมายแหล่งรวมของเชื้อโรคในที่     สาธารณะมีที่ไหนบ้าง ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์  อเนกธนานนท์ ภาควิชา     เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อธิบายว่า สถานที่สาธารณะไม่เพียงเป็น     แหล่งรวมของหลากหลายผู้คนเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคด้วย      เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะและห้องสุขาซึ่งมีผู้ใช้บริการมากมาย เชื้อโรคที่     พบได้ในตู้โทรศัพท์สาธารณะ ได้แก่ เชื้อหวัดซึ่งเป็นเชื้อไวรัส อาจติดต่อ     จากน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยที่เข้าไปใช้เครื่องโทรศัพท์ จามออกมา     ระหว่างใช้โทรศัพท์ และมีเชื้อโรคติดอยู่บริเวณรอบ ๆ ตู้ หรือที่เครื่องโทรศัพท์      หากผู้ที่ใช้โทรศัพท์คนต่อ ๆ มาสัมผัสแล้วนำมาป้ายจมูก ก็มีโอกาสติดเชื้อหวัดได้   วัณโรค แม้จะไม่ติดจากการสัมผัสโดยตรง แต่อาจติดต่อจากการ  ไอ จาม  เชื้อเริมและหูด ติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรง คือ ถ้าผู้ป่วยเริม     มีแผลอยู่แล้ว และนำมือที่สัมผัสแผลไปจับโทรศัพท์  ผู้ที่มาใช้โทรศัพท์ต่อ     ก็มีโอกาสติดเชื้อได้ อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ ขึ้นอยู่กับ     ปริมาณของเชื้อโรคว่ามากน้อยเพียงใด และเป็นเชื้อที่ตายแล้วหรือยัง     เป็นอยู่  วิธีการป้องกันคือ ระหว่างใช้โทรศัพท์อย่าเอามือป้ายตา ปากหรือ     จมูก ไม่ควรนำกระบอกโทรศัพท์มาแนบปากจนเกินไป และรีบล้างมือทันที     หลังจากใช้โทรศัพท์แล้ว   สถานที่อีกแห่งที่เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค คือ      ห้องน้ำสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสะอาด เชื้อโรคที่อาจพบ ได้แก่      เชื้อเริม ถ้าผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะมีแผลเริมอยู่ และเอามือที่จับแผล     ไปจับก๊อกน้ำหรือลูกบิดประตู ผู้ที่ใช้ห้องน้ำคนต่อไปก็มีโอกาสจะติดเชื้อ     เริมได้ นอกจากนี้ยังมีโรคอื่น ๆ อีก เช่น อหิวาตกโรคหรือไข้รากสาด ผู้ป่วย     ที่เข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระแล้วไม่ล้างมือให้สะอาด เมื่อไปจับก๊อกน้ำหรือ     ลูกบิดประตู คนที่ใช้ห้องน้ำต่อถ้าเอามือไปจับก๊อกหรือลูกบิดแล้วไปสัมผัสปากหรือน้ำลายก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกัน ยังมีสถานที่สาธารณะอีกหลาย     แห่งที่เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคที่ต้องระวัง เช่น ในรถสาธารณะและสถานบันเทิงต่าง ๆ  เป็นต้น  แม้จะมีเชื้อโรคมากมายที่เรามองไม่เห็น  แต่ไม่ว่าจะเป็น     เชื้อโรคชนิดไหน ก็ไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย หากเราใส่ใจดูแล     สุขอนามัยของตัวเองเป็นอย่างดี

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช