ออกอากาศ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: หูตึงก่อนวัย
บทคัดย่อ:

        อาการหูตึง ที่มาถึงก่อนวัยถือเป็นเรื่องผิดปกติ หากรู้ถึงสาเหตุสามารถป้องกันได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เเพทย์หญิงศิริพร ลิมป์วิริยะกุล ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า อาการหูตึงก่อนวัยเกิดจากสาเหตุอะไร และคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขอนามัยของหู

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช