ออกอากาศ : วันที่ 7 สิงหาคม 2565  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ไวรัสตับอักเสบซี
บทคัดย่อ:

        ไวรัสตับอักเสบซีเป็นโรคติดต่อที่เป็นสาเหตุของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ศาสตราจารย์ นายเเพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซีว่าติดต่อกันได้อย่างไร จะรู้ได้อย่างไรว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแล้ว และหากเป็นแล้วควรทำอย่างไร 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช