ออกอากาศ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การออกกำลังกายในแต่ละวัย
บทคัดย่อ:

        การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่จะเลือกประเภทการออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสมตามวัย รศ. นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะมาไขข้อข้องใจในการเลือกประเภทการออกกำลังกายในแต่ละวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งวัยสูงอายุ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช