ออกอากาศ : วันที่ 24 เมษายน 2565  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: วัดความดันโลหิต เรื่องง่าย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
บทคัดย่อ:
        ถ้าค่าความดันโลหิตสูงหรือต่ำผิดปกติจะเป็นภัยเงียบก่อให้เกิดโรคร้ายตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัว ส่งผลให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หลายคนเห็นความสำคัญหมั่นวัดความดันโลหิตเองที่บ้านเป็นประจำ อ. นพ.ชวลิต โชติเรืองนภา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาอธิบายวิธีใช้เครื่องวัดความดันโลหิตให้มีประสิทธิภาพ และวิธีการอ่านค่าตัวเลข พร้อมทั้งการปฏิบัติตัวหากค่าความดันโลหิตสูงหรือต่ำผิดปกติ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช