ออกอากาศ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: คำแนะนำการใช้ยา
บทคัดย่อ:

        การใช้ยาตามหลัก 5 ถูก คือ ถูกโรค ถูกคน ถูกทาง ถูกขนาด และถูกเวลา จะทำให้เราใช้ยาได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ผศ. พญ.วีรวดี จันทรนิภาพงศ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับยา ตั้งแต่การใช้ยาจนกระทั่งการเก็บรักษายาให้ถูกต้อง 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช