ออกอากาศ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: มารู้จักโซเดียมกัน
บทคัดย่อ:

อาหารหรือขนมที่มีส่วนผสมของโซเดียมควรรับประทานอย่างไรให้เหมาะสม ผศ. พญ.รัตนา  ชวนะสุนทรพจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโซเดียมว่า โซเดียมมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร ควรรับประทานโซเดียมอย่างไรให้เหมาะสม และหากร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไป มีอันตรายอย่างไร

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช