ออกอากาศ : วันที่ 30 มกราคม 2565  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน
บทคัดย่อ:
        หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ว่าสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากไหนและเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างไร สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วและรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นจริงหรือไม่อย่างไร รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช