ออกอากาศ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ผ่าตัดมดลูกและรังไข่ด้วยกล้อง
บทคัดย่อ:

     ปัจจุบันคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องมดลูกหรือรังไข่ เมื่อจำเป็นต้องผ่าตัด อาจไม่ต้องทนเจ็บปวดกับแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาพักฟื้น นาน ๆ แล้ว  ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์  ชัยศิลป์วัฒนา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อธิบายว่า การผ่าตัดทางนรีเวชผ่านกล้องเป็นการผ่าตัดอวัยวะในอุ้งเชิงกรานผู้หญิง โดยอาศัยเครื่องมือผ่าตัดชนิดพิเศษร่วมกับกล้องขยาย  ทั้งนี้แต่เดิมนั้น การผ่าตัดทางนรีเวชกรรม แพทย์จะทำการผ่าตัดโดยกรีดแผลที่ผนังหน้าท้อง ยาวประมาณ 10 ซม. เพื่อเปิดผนังหน้าท้องให้เห็นอวัยวะภายในแล้วจึงทำการผ่าตัดเอมดลูกหรือรังไข่ส่วนที่เป็นโรคออก แต่ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แพทย์สามารถผ่าตัดโดยวิธีเจาะผนังหน้าท้อง ส่วนมากจะเจาะบริเวณสะดือกว้างเพียง 0.5 -1 ซม. เพื่อสอดกล้องขยายเข้าไปจับภาพอวัยวะภายในให้ปรากฏผ่าน
ทางหน้าจอโทรทัศน์  จากนั้น แพทย์จะเจาะช่องที่ผนังหน้าท้องขนาดช่องละ 0.5 ซม. อีก 2-3 ช่อง เพื่อสอดใส่เครื่องมือเข้าไปทำการผ่าตัด  สำหรับข้อดีนั้น เนื่องด้วยการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ด้วยกล้อง ผู้ป่วยจะมีแผล ผ่าตัดขนาดเพียง 0.5-1 ซม. จำนวน 3-4 ช่องเท่านั้น แผลผ่าตัดจึงมีขนาด
เล็กเมื่อเทียบกับการผ่าตัดวิธีเดิม ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดน้อยกว่าและใช้เวลาพักฟื้นเพียงไม่นาน คือ สามารถลุกขึ้นเดินได้ภายใน 1 วัน หลังการผ่าตัด  นอกจากนี้แล้ว หลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งพังผืดที่เกิดขึ้นจะมีน้อยกว่าการผ่าตัดวิธีเดิม
    อย่างไรก็ดี การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ด้วยกล้องก็ไม่สามารถทำได้กับผู้ป่วยทุกราย เช่น ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่มากและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวจำพวกโรคปอด โรคหัวใจ เป็นต้น  สำหรับผลแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดนั้นมักไม่ค่อยพบ อาจมีเพียงอาการปวดหัวไหล่หน่วง ๆ ซึ่งสามารถบรรเทาได้ด้วยการทานยาแก้ปวดและจะหายเป็นปกติได้ใน 1 วันหลังการผ่าตัด  แม้การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ด้วยกล้องจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น แต่เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด อีกทั้งไม่ควรมองข้ามที่จะกลับมาให้แพทย์ตรวจ
ตามนัดทุกครั้ง

 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช