ออกอากาศ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: สมองเสื่อม...รับมือได้
บทคัดย่อ:         อาการหลง ๆ ลืม ๆ ตามวัย สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุ แต่หากหลงลืมถึงขั้นภาวะสมองเสื่อม จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ อธิบายว่า ภาวะสมองเสื่อมเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของสมองโดยรวม อาการผิดปกตินี้จะเกิดขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน แพทย์จึงจะวินิจฉัยว่าเกิดจากภาวะสมองเสื่อม อาการผิดปกติที่สังเกตได้ คือ ผู้ป่วยจะบกพร่องในการจำสิ่งใหม่ ๆ เช่น ถามซ้ำ ๆ ซาก ๆ ในคำถามเดิม บกพร่องในการรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน สิ่งที่เคยทำได้ก็กลับทำไม่ได้ เช่น เคยเปิดโทรทัศน์ได้ก็ไม่สามารถเปิดได้ บกพร่องในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา เช่น นั่งมองดูน้ำล้นอ่าง โดยไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหา     
อย่างไร  ไม่สามารถทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้  ผู้ป่วยบางรายอาจหลงทาง หาทางกลับบ้านไม่ได้ มีการบกพร่องในการใช้ภาษา เช่น  พูดตะกุกตะกัก นึกชื่อเรียกสิ่งของไม่ได้  ตลอดจนบกพร่องในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น ไม่อาบน้ำ ไม่แต่งตัว ต้องให้ญาติคอยเตือนอยู่เสมอ บางรายอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นคนเฉยเมย เฉื่อยชา ไม่     กระตือรือร้น โมโห ฉุนเฉียวง่าย เป็นต้น ผู้สูงอายุที่มีอาการน่าสงสัยว่าจะมี     ภาวะสมองเสื่อม ญาติควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อหาทางรักษาหรือป้องกันโดยแพทย์จะซักประวัติถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความทรงจำ พฤติกรรม และปัจจัยเสี่ยงของโรค  และตรวจการทำงานของร่างกาย
        ภาวะสมองเสื่อมบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด แต่บางชนิดไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงประคับประคองไม่ให้อาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว โดยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคด้วยการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช