ออกอากาศ : วันที่ 31 ธันวาคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: สุขภาพดีตามหลัก 3 อ.
บทคัดย่อ:      ความหมายของการมีสุขภาพดี หมายถึง การมีสภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  ซึ่งส่งผลให้คนเราสามารถบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้สุขภาพดีทั้งกายและใจ มีหลักง่ายๆ ที่เรียกว่าหลัก 3 อ. 3 อ. มีอะไรบ้าง ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทรคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  อธิบายว่า อ.แรก หมายถึงอาหาร ที่ร่างกายของเราต้องได้รับสารอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม เพราะหากมากหรือน้อยไป อาจทำให้ร่างกายเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน และโรคขาดสารอาหาร เป็นต้นส่วน อ. ที่สอง หมายถึงอารมณ์ซึ่งส่งผลต่อร่างกายของเรา เช่น ถ้าเราเกิดอาการเครียด จะทำให้น้ำย่อยหลั่งออกมามากกว่าปกติ  ส่งผลเสียต่อระบบการย่อยอาหาร ดังนั้น  เราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และทำจิตใจให้สงบ ด้วยการฝึกสมาธิ หรือหาทางคลายเครียดโดยการอ่านหนังสือฟังเพลง หรือหันมาออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 25 นาที เพื่อให้ร่างกายและจิตใจของเราได้ผ่อนคลายไปด้วย และ อ.ที่สาม หมายถึง การอยู่ในสภาพอากาศที่ดี ซึ่งในเดือนหนึ่งๆ เราควรหาโอกาสอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายได้สูดอากาศบริสุทธิ์  และระบบต่างๆ ในร่างกายจะได้ทำงานดีขึ้น ดังนั้น หาเรานำหลัก 3 อ. เพื่อการมีสุขภาพดีไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพดี และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไป

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช