ออกอากาศ : วันที่ 12 มิถุนายน 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เลือดออกทางช่องคลอด
บทคัดย่อ:          โดยปกติเมื่อตั้งครรภ์แล้วประจำเดือนที่เคยมีทุกเดือนจะหยุดไปจนกว่าจะคลอดบุตรและเข้าสู่สภาพปกติเหมือนก่อนการตั้งครรภ์ แต่ในบางรายอาจมีเลือดออกทางช่องคลอดขณะตั้งครรภ์ได้ รศ.นพ.วิทยา  ฐิถาพันธ์    ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา อธิบายว่า สาเหตุของเลือกออกในระยะแรกของการตั้งครรภ์ 1-3 เดือนนั้นอาจเกิดจากเลือดออกจาการฝังตัวของไข่  และจะมีเลือดออกเพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่ไข่ได้รับการผสมแล้วกำลังฝังตัวที่ผนังบุมดลุก ทำให้เกิดความสับสนว่าเลือดนั้น คือ ประจำเดือน สามารถตรวจสอบได้ด้วยการตรวจปัสสาวะและเจาะเลือดเพื่อตรวจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ สาเหตุที่ 2 คือการแท้ง ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์หรือกรณีมีการตั้งครรภ์นอกมดลูก ผู้ป่วยจะมีอาการสำคัญ คือ ปวดท้องน้อยร่วมกับเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด การดูแลรักษานั้นแพทย์จะทำการตรวจภายใน  เพื่อหาสาเหตุของเลือดออก รวมทั้งอาจตรวจเลือดหรือปัสสาวะ  สำหรับเลือดออกระยะตั้งครรภ์ สาเหตุที่พบบ่อยคือ  ปากมดลูกอักเสบซึ่งไม่เกิดอันตรายร้ายแรงอะไร ต่างจากภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด และรกเกาะต่ำ  อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ โดยจะมีเลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่เจ็บครรภ์

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช