ออกอากาศ : วันที่ 22 ธันวาคม 2562  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การตรวจร่างกายหลังคลอด...สำคัญอย่างไร
บทคัดย่อ:

        คุณแม่หลังจากคลอดลูกแล้ว เมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ทำไมคุณหมอจึงจำเป็นต้องนัดมาตรวจร่างกายหลังคลอดอีกครั้ง การตรวจร่างกายหลังคลอดมีความสำคัญอย่างไร อ.พญ.นลัท สมภักดี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

        เนื่องจากคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์และขณะคลอด เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่คุณแม่ต้องได้รับการตรวจหลังคลอด โดยทั่วไปหมอจะนัดมาตรวจหลังคลอด 4 – 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของคุณแม่แต่ละรายด้วย ซึ่งคุณแม่ไม่ควรละเลยเรื่องนี้ เพราะจะทำให้คุณแม่ได้ทราบว่าร่างกายหรืออวัยวะต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วหรือยัง หรือมีภาวะแทรกซ้อนใดใดเกิดขึ้นหรือไม่ รวมถึงมีการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ครั้งถัดไปเร็วเกินไปอีกด้วย ในกรณีที่คุณแม่รู้สึกว่ามีอาการผิดปกติหลังคลอด เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดหน่วงท้องน้อย มีอาการปวด บวม หรือแดงบริเวณแผลฝีเย็บ มีเลือดหรือหนองไหลออกจากแผล น้ำคาวปลามีสีแดงสด ไม่จางลงภายใน 2 สัปดาห์หลังคลอด รวมถึงมีอาการปวด บวม แดงหรือมีก้อนที่บริเวณเต้านม ควรรีบมาพบแพทย์ก่อนวันนัด

        การตรวจหลังคลอดหลัก ๆ จะประกอบไปด้วยการตรวจร่างกายทั่วไปและการตรวจภายใน

        การตรวจร่างกายทั่วไป หมอจะทำการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ตรวจหน้าท้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณแม่มีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง รวมถึงการตรวจเต้านมเพื่อประเมินว่ามีปริมาณน้ำนมที่เพียงพอและไหลดีหรือไม่

        สำหรับการตรวจภายใน หมอจะทำการตรวจบริเวณฝีเย็บว่า แผลฝีเย็บหายสนิทติดดีแล้วหรือยัง รวมถึงมดลูกมีการเข้าอู่เรียบร้อยดีหรือไม่ มีการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณมดลูกหรือไม่ ทำการตรวจบริเวณปากมดลูก รวมถึงมีการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกตามความเหมาะสม

        นอกจากการตรวจร่างกายทั่วไปและการตรวจภายในแล้ว หมอจะทำการประเมินสภาวะจิตใจของคุณแม่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดซึ่งอาจพบได้ในคุณแม่หลังคลอดบางราย

        คุณแม่ควรให้ความสำคัญกับการมาตรวจตามนัดหลังคลอด เพราะนอกจากจะทำให้หมอสามารถทำการวินิจฉัยและให้การรักษาในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว คุณแม่ยังจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่และลูกน้อยอีกด้วย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช