ออกอากาศ : วันที่ 14 เมษายน 2562  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การตรวจคัดกรองสายตาเด็ก
บทคัดย่อ:
        ปัญหาสายตาในเด็ก หากไม่ทันสังเกตปล่อยไว้อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นได้ ทีมจักษุแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียน
ต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำและให้ความรู้กับทางคุณครูเพื่อตรวจและคัดกรองเด็กเบื้องต้นก่อนทีมจักษุแพทย์ลงพื้นที่และตรวจซ้ำอีกครั้ง ขอเชิญติดตามชม

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช