ออกอากาศ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ไขมันในเลือดสูง
บทคัดย่อ:

        รายการพบหมอศิริราช เรื่อง ไขมันในเลือดสูง โดย รศ.พญ.นันทกร  ทองเเตง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเเพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช