ออกอากาศ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: โรคลิ้นหัวใจในผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ:

        รายการพบหมอศิริราช เรื่อง “โรคลิ้นหัวใจในผู้สูงอายุ” โดย รศ.นพ.เดโช จักราพานิชกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ มาติดตามความรู้จากเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ

        ส่วนใหญ่โรคลิ้นหัวใจในผู้สูงอายุมักมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของสภาพลิ้นหัวใจ เนื่องจากในอายุที่เพิ่มขึ้นร่างกายย่อมมีความเสื่อมถอยของร่างกายโดยรวม รวมทั้งสภาพของลิ้นหัวใจ ทำให้อาจจะมีเนื้อเยื่อของลิ้นหัวใจบางส่วนมีการหนาตัวขึ้นจึงทำให้เกิดการตีบแคบ หรือบางส่วนของลิ้นหัวใจมีการขาดทำให้เกิดเป็นสภาพของลิ้นหัวใจรั่วได้

        อาการส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุที่มีโรคลิ้นหัวใจเกิดขึ้นมักจะมีอาการเด่นคือ เรื่องของการเหนื่อย ที่จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติจากที่เคยเป็น เคยใช้งานตามปกติได้ หรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่มีอาการหมดสติฉับพลัน โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุจากเรื่องของหลอดเลือดสมอง ซึ่งในสภาวะนั้นจะเกิดจากลิ้นหัวใจตีบ ถ้าเกิดเป็นลิ้นหัวใจรั่วทำให้มีอาการเหนื่อย บางคนเหนื่อยมากจนทำงานไม่ไหว จากปกติที่เคยขึ้นบันไดได้ก็จะเหนื่อยขึ้นบันไดไม่ไหว

        ในการวินิจฉัยโรคลิ้นหัวใจในผู้สูงอายุ มักจะต้องใช้ตั้งแต่การตรวจขั้นพื้นฐานด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ฟังเสียงหัวใจตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจภาพรังสีทรวงอก ในการที่จะได้รายละเอียดที่ชัดเจนของลิ้นหัวใจที่ผิดปกติ เราจะใช้การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ที่เรียกว่า Echocardiography ปัจจุบันมีการตรวจทั้งในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งได้ภาพและข้อมูลที่ชัดเจนสามารถที่จะนำไปสู่การรักษาขั้นต่อไป ในการตรวจวิธีอื่นก็มี เช่น การทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan หรือการตรวจสวนหัวใจ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมาประกอบในกรณีที่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจต่างๆ โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจเป็นหลัก ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจในผู้สูงอายุ พื้นฐานจะเป็นการใช้ยาเพื่อให้อาการบรรเทาและร่างกายแข็งแรงขึ้นมาก่อน

        ในการรักษาให้หายจะมีอยู่ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ รูปแบบของการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานแต่ดั้งเดิม ปัจจุบันเรามีการรักษาโดยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ผ่าตัดเปิดทรวงอก เป็นการใส่สายเข้าทางหลอดเลือดและไปขยายและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เป็นวิธีใหม่ซึ่งวิธีนี้ทางโรงพยาบาลศิริราชเริ่มทำและในปัจจุบันเราได้ทำการรักษาด้วยวิธีนี้อยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในวันข้างหน้าเราอาจจะใช้วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานมารักษาคนไข้ที่เป็นโรคลิ้นหัวใจในผู้สูงอายุ

        สำหรับผู้ป่วยที่สงสัยหรือกังวลว่าตัวเองเป็นโรคลิ้นหัวใจหรือไม่ มีอาการและให้สังเกต คือ ถ้าอยู่อยู่มีอาการเหนื่อยเร็วกว่าปกติหรือมีอาการเหนื่อยฉับพลันขึ้นมา หรือมีอาการบวมโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของน้ำหรือโรคไต สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ หากมาพบแพทย์เร็วสามารถช่วยให้การวินิจฉัยได้เร็วขึ้นและนำไปสู่การรักษาได้รวดเร็วขึ้น

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช