ออกอากาศ : วันที่ 6 มกราคม 2562  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: สวัสดีปีใหม่ 2562
บทคัดย่อ:
“สวัสดีปีใหม่ 2562” โดย รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์  ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา  ผศ.พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย
อ.พญ.สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม  อ.นพ.สกิทา ม่วงไหมทอง

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช