ออกอากาศ : วันที่ 23 ธันวาคม 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ประจำเดือนเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิง
บทคัดย่อ:

        ประจำเดือนเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณผู้หญิง เป็นสิ่งบ่งบอกการทำงานของระบบสืบพันธุ์และสุขภาพร่างกาย ฉะนั้นต้องหมั่นสังเกตเรื่องประจำเดือนกันบ้างนะครับว่าแบบไหนปกติและแบบไหนที่อันตราย อ.พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา แนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช