ออกอากาศ : วันที่ 30 กันยายน 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
บทคัดย่อ:

        การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองให้กับผู้ป่วย สามารถตรวจโรคอะไรได้บ้าง มีผลต่อการรักษาหรือไม่ ผู้ป่วยแบบไหนต้องรับการตรวจวิธีนี้ อ.นพ.ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช