ออกอากาศ : วันที่ 10 กันยายน 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: มะเร็งต่อมลูกหมาก
บทคัดย่อ:         ต่อมลูกหมากมีความสำคัญอย่างไร  อะไรที่เป็นสาเหตุทำให้ต่อมลูกหมาก มีปัญหาจนอาจทำให้ชายไทยบางคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก  รศ.นพ.อนุพันธ์  ตันติวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ อธิบายว่า ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชายมีหน้าที่สำคัญในการผลิตน้ำเมือกและน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิขณะที่มีการหลั่งของน้ำอสุจิ เนื่องจากต่อมลูกหมากอยู่ล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นในอุ้งเชิงกราน มีน้ำหนักประมาณ 20 กรัม  ขนาดของต่อมลูกหมากจะโตมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีอายุมากขึ้น  ทำให้อาจไปอุดกั้นท่อปัสสาวะ  เกิดอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะลำบาก  ปัสสาวะไม่สุด หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่   เกิดเป็นโรคต่อมลูกหมากโตและมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ดังนั้น การป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากที่ดีที่สุด คือ การค้นหาโรคในระยะเริ่มต้น โดยรณรงค์ให้ชายไทยอายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากทุกปี หรือมาพบแพทย์ทันทีที่มีอาการปัสสาวะผิดปกติ  สำหรับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้น  ใช้วิธีการผ่าตัดเป็นหลัก เพื่อตัดแหล่งกำเนิดของเซลล์มะเร็ง  การรักษาด้วยยาซึ่งให้ผลดีในขณะที่การใช้รังสีรักษา ก็ยังคงมีความจำเป็นในบางราย  ผู้เป็นมะเร็งระยะ 1 และ 2  มะเร็งยังไม่แพร่กระจาย สามารถทำการรักษาหายขาดได้ด้วยวิธี ผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากทั้งหมด  โดยวิธีการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องหรือทำการผ่าตัดแบบส่องกล้อง การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก  ระยะที่ 3 เป็นระยะที่มะเร็งได้ลุกลามทะลุออกนอกเปลือกของต่อมลูกหมาก  อาจมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองรอบ ๆ ทำให้การรักษาต้องใช้วิธีผสมผสานระหว่างการให้ยากดหรือต้านฮอร์โมนเพศชายการผ่าตัดและการฉาย ระยะที่ 4 ที่มะเร็งลุกลามไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแล้วทำให้ยากต่อการรักษาให้หายขาด  แต่มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่โตช้า และตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายที่สร้างจากอัณฑะเป็นอัณฑะออกหรือใช้ยากดการสร้าง หรือต้านฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชายที่เหมาะสม  อาจช่วยยืดระยะเวลาของการแพร่กระจาย หรือการเสียชีวิตออกไปได้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช