ออกอากาศ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การดูแลสุขภาพด้วยหลักธรรมานามัย
บทคัดย่อ:
        เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2561 (SICMPH 2018) ที่จะจัดขึ้นนั้น อ.สุกรี กาเดร์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะมาอธิบายเรื่องการนำเอาหลักธรรมานามัยผสมผสานด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช