ออกอากาศ : วันที่ 8 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ:

        การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2561 (SICMPH 2018) ที่จัดขึ้นนั้น ในฐานะที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาให้รายละเอียดถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ และวิธีการดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

        อย่างที่ทราบกันว่า ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น เราจึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเวลาเจ็บป่วยนั้นจะต่างจากผู้ป่วยทั่วไป คือ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในทางเสื่อมจะมีผลต่อทุกอวัยวะ ทำให้นำมาซึ่งอาการแสดงที่ไม่เฉพาะ เจาะจง เช่น อาจมีอาการหกล้ม อาการไม่เดิน อุจจาระปัสสาวะราด อาการพูดจาสับสน ถามซ้ำ ๆ เป็นต้น การมีหลายโรคในเวลาเดียวกัน รวมทั้งมีการใช้ยาที่มีจำนวนมากนำมาซึ่งการเกิดผลไม่พึงประสงค์จากยาได้ง่ายครับ สุดท้ายคือด้านสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ จึงทำให้เราต้องสนใจให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นพิเศษครับ

        เบื้องต้นเรามาเริ่มจากดูแลผู้สูงอายุในบ้านกันก่อนครับ โดยมีวิธีง่าย ๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นครับ

        ประเด็นแรก คือ ด้านสุขภาพ มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจครับ ซึ่งตรงนี้ต้องหมั่นดูแลว่าท่านเป็นโรคเรื้อรังอยู่หรือไม่ ตรวจเช็คสุขภาพแล้วหรือยัง ทานยาสม่ำเสมอหรือไม่ 

        ประเด็นที่สอง คือ การฟื้นฟูบำบัด ผู้สูงอายุเวลาเจ็บป่วยท่านไม่ได้หายทันใดต้องมีการฟื้นฟูบำบัดเป็นระยะระยะ

        ประเด็นที่สาม คือ ด้านสังคม ผู้ดูแลควรให้ความใกล้ชิด ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เหมาะในการที่จะป้องกันการเกิดการบาดเจ็บการหกล้ม 

       ประเด็นสุดท้าย คือ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ครับ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

       อย่างไรก็ตาม คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ คือ การดูแลและเอาใจใส่จากลูกหลานครับ ทุกวันก่อนนอนนะครับ ท่านนึกก่อนนะครับว่าท่านได้คุยกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายแล้วหรือยัง และเมื่อตอนเย็นนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกับท่านแล้วหรือยังครับ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช