ออกอากาศ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เตรียมความพร้อมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ
บทคัดย่อ:

        รายการพบหมอศิริราช เรื่อง เตรียมความพร้อมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ โดย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  มารับชมได้ได้ด่ะ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช