ออกอากาศ : วันที่ 10 มิถุนายน 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การบริจาคร่างกาย
บทคัดย่อ:

        หลายคนเห็นความสำคัญของการบริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ ถ้ามีความประสงค์ที่จะบริจาคร่างกาย ขั้นตอนเป็นอย่างไร อ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังครับ 


        การบริจาคร่างกาย คือ การอุทิศร่างกายของผู้เสียชีวิตเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในด้านการ ศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถนำร่างผู้บริจาคไปให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทำการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายมนุษย์ และสามารถนำร่างไปให้แพทย์เฉพาะทางฝึกผ่าตัด รวมทั้งยังสามารถนำร่างไปทำการศึกษาวิจัยต่อทางกายวิภาคศาสตร์ได้ด้วยครับ
        การบริจาคร่างกาย เราสามารถนำร่างมารักษาสภาพได้หลายแบบ แต่ละแบบจะให้คุณสมบัติของเนื้อเยื่อและร่างที่แตกต่างกันออกไปเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์แตกต่างกัน บางแบบก็สามารถนำมาให้นักศึกษาแพทย์เรียนเพื่อศึกษาโครงสร้างร่างกาย บางแบบก็เหมาะสมเพื่อที่จะนำไปฝึกผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนี้ยังสามารถนำร่างมาเก็บโครงกระดูกเพื่อไปร้อยเป็นโครงกระดูกเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไปได้ครับ
        สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคร่างกาย ควรเป็นผู้ที่มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตรรอบโรงพยาบาลศิริราช และเอกสารที่ใช้ในการบริจาคร่างกาย คือ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่ายของท่าน 2 รูป ติดต่อที่ ชั้น 1 ของตึกกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ในวันและเวลาราชการ แต่ถ้าหากท่านไม่สะดวกเข้ามาติดต่อเอง ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบรูปถ่ายส่งมาทางไปรษณีย์ ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช และทางเราจะจัดทำบัตรประจำตัวผู้บริจาคร่างกายและส่งกลับไปให้ท่านทางไปรษณีย์ครับ
        เมื่อผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิต ญาติไม่ต้องทำการฉีดน้ำยารักษาสภาพใด ๆ นะครับ แต่ญาติควรรีบโทรแจ้งทางภาควิชาให้เร็วที่สุด เนื่องจากภาควิชาจะต้องส่งทีมไปรับร่างพร้อมกับใบมรณบัตร เพื่อนำร่างกลับมารักษาสภาพที่ภาควิชาภายในระเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเสียชีวิตครับ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช