ออกอากาศ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เส้นเลือดฝอยในตาแตก
บทคัดย่อ:
        มีคนไข้หลายรายมาหาหมอ เนื่องจากส่องกระจกแล้วเห็นดวงตาแดงก่ำที่เกิดจากเส้นเลือดฝอยในตาแตก แดงจนน่าตกใจ โรคนี้เกิดได้อย่างไร จะมีอันตรายหรือไม่ อ.พญ.สุธาสินี บุญโสภณ ภาควิชาจักษุวิทยา จะมาไขข้อสงสัยให้ฟังครับ
 
 
        เส้นเลือดฝอยในตาแตก คือ การที่มีเส้นเลือดฝอยในตาแตก ซึ่งมาจากสาเหตุที่แตกต่างกันไป เช่น เวลาที่เบ่ง ไอ จาม หรือมีความดันในร่างกายที่สูงขึ้นกะทันหัน หรือว่ามีความดันโลหิตสูง มีโรคเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ หรือในผู้ป่วยที่รับประทานยาที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ การขยี้ตาแรง ๆ มีผลทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแตกได้ค่ะ
        โดยทั่วไป เส้นเลือดฝอยในตาแตกจะไม่มีอาการผิดปกติอะไร ยกเว้นในบางรายจะมีความรู้สึกระคายเคืองตา ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแตก เช่น จากการขยี้ตาหรือมีแผลที่บริเวณเยื่อบุตาร่วมด้วยก็อาจจะทำให้รู้สึกระคายเคืองตา ไม่สบายตาได้ค่ะ
        สำหรับเส้นเลือดฝอยในตาแตก ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะตกใจ เนื่องจากเวลาส่องกระจกแล้วเห็นว่ามีลักษณะปื้นของเลือดอยู่บริเวณเหนือตาขาว แต่จริง ๆ แล้วตัวโรคไม่ได้อันตรายอะไร ซึ่งโดยทั่วไปสามารถหายได้เองภายในเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หยอดยาใด ๆ ยกเว้นในบางรายที่มีการระคายเคืองตาเล็กน้อย อาจใช้ยาหยอดตาเพื่อบรรเทาการระคายเคือง เช่น น้ำตาเทียมได้ค่ะ แต่ในรายที่มีอาการระคายเคืองตาค่อนข้างมาก หรือในรายมีอาการเส้นเลือดฝอยในตาแตกซ้ำหลาย ๆ ครั้ง แนะนำให้มาพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุของเส้นเลือดฝอยในตาแตกว่าเกิดจากสาเหตุใด เช่น ความดันโลหิตที่สูงขึ้นผิดปกติ การแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติค่ะ
        อย่างไรก็ตาม เราต้องให้ความสำคัญกับดวงตา เพื่อให้ใช้งานกับเราไปได้นาน ๆ มีวิธีการถนอมดวงตาง่าย ๆ มาฝากค่ะ
        ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนค่อนข้างมาก อยากจะแนะนำให้มีช่วงถนอมดวงตา โดยการพักสายตาเป็นช่วง ๆ นะคะ เนื่องจากว่าการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนทำให้มีอาการตาแห้ง ปวดตาจากกล้ามเนื้อตาที่เมื่อยล้าได้ค่ะ การพักสายตาก็ทำได้ง่าย ๆ โดยการหลับตาค่ะ ส่วนในกรณีที่ต้องออกแดดจะแนะนำว่าควรสวมแว่นกันแดดเพื่อชะลอและป้องกันไม่ให้เกิดโรคต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจกค่ะ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช