ออกอากาศ : วันที่ 27 สิงหาคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์
บทคัดย่อ:          หลายท่านคงคุ้นเคยกับชื่อโรคเบาหวานกันเป็นอย่างดี ท่านทราบหรือไม่ว่า โรคเบาหวานอาจเกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ได้เช่นกัน ซึ่งจะส่งผลเสียที่รุนแรงต่อมารดาและทารกที่อยู่ในครรภ์ ผศ.นพ.ดิษฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อธิบายว่า ภาวะเบาหวานที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ สามารถพบได้ประมาณร้อยละ 5  ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด  ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดภาวะนี้ ได้แก่ พันธุกรรม คือ ญาติพี่น้องมีประวัติเป็นเบาหวาน ผู้ป่วยอายุ 30 ปีขึ้นไป เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกเกิดตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป เคยคลอดบุตรที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือทารกเสียชีวิตในครรภ์โดยไม่ทราบสาเหตุ เคยมีภาวะเบาหวานแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน มีภาวะความดันโลหิตสูง ตรวจพบน้ำคร่ำมากกว่าปกติหรือตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวควรได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อวินิจฉัยภาวะเบาหวานเมื่อมาฝากครรภ์   ผลเสียของภาวะเบาหวาน ก็คือ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษ หรือความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์  มีโอกาสเกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะได้ง่ายขึ้น  โอกาสที่จะแท้งบุตรหรือทารกเสียชีวิตในครรภ์ก็มีมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสพิการแต่กำเนิดหรือมีน้ำหนักตัวมากทำให้คลอดลำบาก  ดังนั้นจึงควรควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในภาวะปกติ ในรายที่มีระดับน้ำตาลสูงมาก อาจจำเป็นต้องใช้ยาอินซูลินฉีดเพื่อควบคุมน้ำตาล ซึ่งจะต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสม ภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์  หากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ก็สามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่าง ๆ ได้

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช